Vis hogskoleutdanning.no som: Mobil

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.


For kontakt eller mer informasjon om Høgskolen i Innlandet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger - Høgskolen i Innlandet

Utdanninger Sted
Agronomi - Bachelor Blæstad
Agronomi - Årsstudium Blæstad
Animasjon og digital kunst - Bachelor Hamar
Anvendt økologi - Master Evenstad
Barnehagelærer - Bachelor Hamar
Barnehagelærer, samlingsbasert - Bachelor Flere studiesteder (2)
Barnevern - Bachelor Lillehammer
Bedriftsøkonomi - Årsstudium Rena
Bedriftsøkonomi, deltid - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Beredskap og krisehåndtering - Bachelor Rena
Bærekraftig landbruk - Master Blæstad
Digital visual design (DVD) - Bachelor Lillehammer
Eiendomsmegling - Bachelor Rena
Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor Elverum
Faglærerutdanning i musikk - Bachelor Hamar
Film- og fjernsynsvitenskap - Master Lillehammer
Film- og fjernsynsvitenskap - Årsstudium Lillehammer
Filmfotografi - Bachelor Lillehammer
Filmklipp - Bachelor Lillehammer
Filmlyd - Bachelor Lillehammer
Filmmaking (MFA) - Master Lillehammer
Filmmanus - Bachelor Lillehammer
Filmproduksjon - Bachelor Lillehammer
Filmregi - Bachelor Lillehammer
Filmscenografi - Bachelor Lillehammer
Folkehelsearbeid - Bachelor Elverum
Folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner - Master Elverum
Friluftsliv - Årsstudium Elverum
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Flere studiesteder (2)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Hamar
Grønt entreprenørskap - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Idrett - Årsstudium, Elverum Elverum
Idrett - Årsstudium, Lillehammer Lillehammer
Idrett, spesialisering i trenerrollen - Bachelor Elverum
Idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi - Bachelor Lillehammer
Innovasjon - Master Lillehammer
Innovasjon, spesialisering i ledelse og organisering - Master Lillehammer
Innovasjon, spesialisering i økonomi og administrasjon - Master Lillehammer
Internasjonale studier med historie - Bachelor Lillehammer
Internasjonale studier med historie - Årsstudium Lillehammer
Jakt, fiske og naturveiledning - Årsstudium Evenstad
Karriereveiledning - Master Lillehammer
Kreativ dokumentarregi - Bachelor Lillehammer
Krisehåndtering - Årsstudium Rena
Kulturprosjektledelse - Bachelor Lillehammer
Kulturprosjektledelse - Årsstudium Lillehammer
Landbruksteknikk - Bachelor Blæstad
Landbruksteknikk - Årsstudium Blæstad
Ledelse og organisasjonsutvikling - Bachelor Rena
Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser - Bachelor Lillehammer
Mat, ernæring og helse - Årsstudium Elverum
Miljøpsykologi - Master Lillehammer
Music Business, Management - Bachelor Rena
Music Business, Production - Bachelor Rena
Musikk - Årsstudium Hamar
Naturmangfold - Årsstudium Evenstad
Næringsrettet bioteknologi - Master Hamar
Offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) - Master Rena
Offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp) - Master Rena
Offentlig styring, ledelse og økonomi - Årsstudium Kongsvinger
Organisasjon og ledelse - Bachelor Lillehammer
Organisasjon og ledelse - Årsstudium Rena
Pedagogikk - Bachelor Lillehammer
Pedagogikk - Master Lillehammer
Pedagogikk - Årsstudium Lillehammer
Pedagogikk, deltid - Bachelor Lillehammer
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Årsstudium Hamar
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), deltid - Årsstudium Hamar
Psykisk helsearbeid - Master Elverum
Psykologi - Bachelor Lillehammer
Psykososialt arbeid med barn og unge - Master Lillehammer
Public administration (MPA) - breddemaster Lillehammer
Public administration (MPA) - dybdemaster Lillehammer
Realfagenes didaktikk - Master Hamar
Regnskapsførerfag - Bachelor Rena
Reiseliv og turisme - Årsstudium Lillehammer
Reiselivsledelse - Bachelor Lillehammer
Rettsvitenskap - Bachelor Lillehammer
Samfunnsfag - Årsstudium Hamar
Serviceledelse og markedsføring - Bachelor Rena
Skogbruk - Bachelor Evenstad
Sosialfaglig arbeid med barn og unge, Beslutninger og tiltak i barnevernet - Master Lillehammer
Sosialfaglig arbeid med barn og unge, Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid - Master Lillehammer
Sosialpedagogikk - Årsstudium Elverum
Sosialt arbeid - Bachelor Lillehammer
Special Education - practical skills transformative learning - Master Lillehammer
Spesialpedagogikk – rådgivning og endringsarbeid - Master Lillehammer
Spesialpedagogikk – språk, lesing og skriving - Master Lillehammer
Spillteknologi og simulering - Bachelor Hamar
Sport management - Bachelor Lillehammer
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Sykepleie, deltid - Bachelor Elverum
Tannpleie - Bachelor Elverum
Tilpasset opplæring - Master Hamar
TV-ledelse - Bachelor Lillehammer
TV-regi - Bachelor Lillehammer
TV-teknikk - Bachelor Lillehammer
Utdanningsledelse - Master Hamar
Utmarksforvaltning - Bachelor Evenstad
Vernepleie - Bachelor Lillehammer
Økologisk landbruk - Årsstudium Blæstad
Økonomi og administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (2)
Økonomi og administrasjon - Årsstudium Lillehammer
Økonomi og ledelse, spesialisering markedsføringsledelse - Master Rena
Økonomi og ledelse, spesialisering økonomistyring - Master Rena

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Høgskolen i Innlandet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i InnlandetHamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00

www.inn.no