Vis hogskoleutdanning.no som: Mobil

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.


For kontakt eller mer informasjon om Høgskolen i Sørøst-Norge, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger - Høgskolen i Sørøst-Norge

Utdanninger Sted
Advanced Systems Architecting - Videreutdanning Kongsberg
Aktiv omsorg - Videreutdanning Porsgrunn
Akvatisk økologi - Master
Aldring og eldreomsorg - Videreutdanning Porsgrunn
Alpine Ecology and Environmental Management
Alternativ og supplerende kommunikasjon - Videreutdanning Vestfold
Anestesisykepleie - Master Vestfold
AutoCAD - Videreutdanning Nettstudier
Avansert klinisk sykepleie - Master Drammen
Barnehagelærer - Bachelor Flere studiesteder (5)
Barnehagelærer, samlings- og nettbasert - Bachelor Flere studiesteder (2)
Barnehagepedagogikk - Videreutdanning Vestfold
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere - Videreutdanning Notodden
Barnevern i et flerkulturelt samfunn - Bachelor Porsgrunn
Barnevern i et minoritetsperspektiv - Videreutdanning Porsgrunn
Bedriftsøkonomi - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Biomekanisk terapi, Sko, bevegelse og helse - Videreutdanning Drammen
Byggdesign, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Byggdesign, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Coaching og ledelse - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Dataingeniør - Bachelor Kongsberg
Datateknikk, ingeniør - Bachelor Vestfold
Demens og alderspsykiatri - Videreutdanning Drammen
Dermatologisk sykepleie - Videreutdanning Drammen
Design i nye medier - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Design, kunst og håndverk - Master Flere studiesteder (2)
Design, redesign og saum av klede - Grunnstudium Rauland
Dialogisk praksis - Videreutdanning Drammen
Digital mediedesign - Årsstudium Notodden
Eiendomsmegling - Bachelor
Electrical Power Engineering - Master Porsgrunn
Elektroingeniør, spesialisering kybernetikk og mekatronikk - Bachelor Kongsberg
Elkraftteknikk, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Elkraftteknikk, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Energy and Environmental Technology - Master Porsgrunn
Engelsk - Bachelor Flere studiesteder (2)
Engelsk - Årsstudium
Engelsk, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Engelsk årsenhet - grunnskoletrinnet 5-10 Drammen
Environmental Arts – "Formgiving" and Sloyd Notodden
Ernæring og helse – Videreutdanning Drammen
EU-Prosjektledelse - Videreutdanning Drammen
Event & Sport Management - Årsstudium Drammen
Executive Master of Management - Master Drammen
Ex.phil, ex.fac og innføring i sosiologi Vestfold
Ex.phil og ex.fac
Faglitterær skriving - Master Vestfold
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk - Bachelor Notodden
Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Notodden
Folkekunst, tre – metall – tekstil - Bachelor Rauland
Folkekunst, tre – metall – tekstil 1 - Årsstudium Rauland
Folkekunst, tre – metall – tekstil 2 - Årsstudium Rauland
Folkemusikk - Bachelor Rauland
Folkemusikk 1 - Årsstudium Rauland
Folkemusikk 2 - Årsstudium Rauland
Forebyggende arbeid med barn og unge - Master Porsgrunn
Forfatterstudium - Årsstudium
Forkurs for ingeniørutdanning Flere studiesteder (2)
Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter Flere studiesteder (5)
Forretningsjus og økonomi - Bachelor Ringerike
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning - Bachelor
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 - Årsstudium
Geografiske informasjonssystemer - Videreutdanning
Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Glaukom i optometrisk praksis - Videreutdanning Kongsberg
Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning Drammen
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Flere studiesteder (5)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 Flere studiesteder (5)
Helhetlig karriereveiledning – Videreutdanning Drammen
Helsefremmende arbeid - Master Vestfold
Helsefremmende veiledning - Videreutdanning Vestfold
Helseledelse - Videreutdanning Drammen
Helsesøster - Videreutdanning Porsgrunn
Historie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Historie - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning Drammen
Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Idéhistorie - Årsstudium Nettstudier
Idrett - Årsstudium
Idrett, ernæring og helse - Bachelor Vestfold
Idrettsvitenskap - Bachelor
IKT i læring - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Industrial IT and Automation - Master Flere studiesteder (2)
Informasjonsbehandling - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Informatikk - Bachelor
Informatikk og automatisering, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Informatikk og automatisering, ingeniør (Y-VEIEN) - Bachelor Porsgrunn
Innføring i Norsk folkemusikk - Grunnstudium Rauland
Innovasjon og entreprenørskap - Bachelor
Innovasjon og ledelse - Master Vestfold
Intensivsykepleie - Master Vestfold
Internasjonal forståelse og samarbeid - Årsstudium Vestfold
Internasjonal markedsføring - Bachelor
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) - Bachelor Drammen
Intervensjonsradiografi - Videreutdanning Drammen
IT og informasjonssystemer - Bachelor Flere studiesteder (3)
IT og informasjonssystemer - Årsstudium
Jordmorfag - Master Vestfold
Jus - Bachelor Ringerike
Jus - Årsstudium Ringerike
Karriereveiledning - Master Drammen
Klinisk helsearbeid - Master Drammen
Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner - Videreutdanning Drammen
Kosmetisk dermatologisk sykepleie - Videreutdanning Drammen
Kreativ maskinstrikking 1 - Videreutdanning Rauland
Kreativ maskinstrikking 2 - Videreutdanning Rauland
Kreftsykepleie - Videreutdanning Vestfold
KRLE 1 for trinn 1-7 - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
KRLE 2 for trinn 5-10 - Årsstudium Drammen
Kropp, helse og bevegelse - Videreutdanning
Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag - Master
Kroppsøving og idrettsfag - Årsstudium Notodden
Kultur og ledelse - Årsstudium
Kulturledelse - Bachelor
Kulturstudier - Master
Kunst og design - Årsstudium Vestfold
Kunst og håndverk - Årsstudium Notodden
Kunst og håndverk, 1.-7. trinn og 5.-10.trinn - Videreutdanning Vestfold
Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning Drammen
Kuratoarbeid
Ledelse - Årsstudium Flere studiesteder (2)
Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning Drammen
Leire, Kunst og design 1 - Årsstudium Notodden
Leire, Kunst og design 2 - Årsstudium Notodden
Lektorutdanning i historie - Master Vestfold
Lektorutdanning i norsk - Master Vestfold
Lektorutdanning i realfag - Master Kongsberg
Lysdesign - Bachelor Kongsberg
Marinteknisk drift - Bachelor Vestfold
Markedsføringsledelse - Bachelor Ringerike
Maskinteknisk design - Bachelor Porsgrunn
Maskinteknisk design, Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Mat og helse 1 - Videreutdanning Vestfold
Mat og helse 1 for grunnskoletrinn 1-7 og 5-10 Vestfold
Matematikk - Årsstudium Vestfold
Matematikk 1 - grunnkurs Vestfold
Matematikk 1, trinn 1-10 - Videreutdanning Nettstudier
Matematikk 2A – tall, geometri, funksjonslære og sannsynlighet Vestfold
Menneskerettigheter og flerkulturalitet - Master Drammen
Mikro- og nanosystemteknologi - Master Vestfold
Mikro- og nanosystemteknologi/elektronikk - Bachelor Vestfold
Montessoripedagogikk - Videreutdanning Vestfold
Musikk - Årsstudium Vestfold
Musikk 1 - for grunnskoletrinn 1-7 - Videreutdanning Vestfold
Natur-, helse- og miljøvern - Master
Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor
Natur og miljø - Bachelor
Natur og miljø - Årsstudium
Naturfag - Årsstudium Nettstudier
Naturfag 1 for grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning Vestfold
Nautikk - Bachelor Vestfold
Nordic Skiing and Outdoor Life (friluftsliv) - Utvekslingskurs
Norsk - Bachelor Vestfold
Norsk - Årsstudium Flere studiesteder (3)
Norsk for lærere som underviser språklige minoriteter, modul 1 - Videreutdanning Nettstudier
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
Norskdidaktikk - Master Vestfold
Norwegian Folk Music - Utvekslingskurs Rauland
Operasjonssykepleie - Videreutdanning Vestfold
Optometri - Bachelor Kongsberg
Optometri og synsvitenskap - Master Kongsberg
Outdoor Education and Experiential Learning - Utvekslingskurs Vestfold
Outdoor life, Culture and Ecophilosophy - Utvekslingskurs
Pedagogikk - Master Vestfold
Pedagogikk med vekt på didatikk og ledelse - Master Notodden
Pedagogisk veiledning - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Physical Education, Sports, Culture and Society - Utvekslingskurs Notodden
Plan- og infrastruktur, ingeniør - Bachelor Porsgrunn
Plan- og infrastruktur, ingeniør Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning Flere studiesteder (3)
Process Technology - Master Flere studiesteder (2)
Psykisk helsearbeid - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Radiografi - Bachelor Drammen
Regnskap og revisjon - Bachelor Flere studiesteder (2)
Reiselivsledelse - Bachelor Ringerike
Ren energi- og prosessteknologi - Bachelor Porsgrunn
Ren energi- og prosessteknologi, Y-VEI - Bachelor Porsgrunn
Samfunnsfag 1, grunnskoletrinn 1-7 - Videreutdanning Drammen
Samfunnsfag 2, grunnskoletrinn 5-10 - Videreutdanning Flere studiesteder (2)
Samfunnsfag årsenhet for grunnskoletrinn 5-10 Vestfold
Samfunnsvitenskap - Master Vestfold
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning Porsgrunn
Siviløkonom (5-årig) - Master Flere studiesteder (2)
Skipsfart og logistikk - Bachelor Vestfold
Smart Systems Integration - Master Vestfold
Sosiologi - Bachelor Vestfold
Sosiologi - Årsstudium Vestfold
Spansk (nett- og samlingsbasert) - Årsstudium Nettstudier
Spesialpedagogikk - Bachelor Notodden
Spesialpedagogikk - Videreutdanning Porsgrunn
Språk og litteratur - Bachelor
Statsvitenskap - Bachelor Drammen
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (3)
Sykepleie, deltid - Bachelor Porsgrunn
Synspedagogikk og synsrehabilitering - Master Kongsberg
Systems Engineering - Master Kongsberg
Systems Engineering with Embedded systems - Master Kongsberg
Tegning og bilde - Årsstudium Notodden
Tekstil - Kunst og design 1 - Årsstudium Notodden
Tekstil – kunst og design 2 - Videreutdanning Notodden
Tradisjonskunst - Master Rauland
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 - Årsstudium Notodden
Tre med metall – Kunst, håndverk og design 2 - Videreutdanning Notodden
Tresemesterordning (TRES), Ingeniørfag Flere studiesteder (3)
Turisme og ledelse - Bachelor
Ungdomskunnskap - Årsstudium Vestfold
Utdanningsvitenskap - Master Flere studiesteder (2)
Veiledning - Videreutdanning Drammen
Vernepleie - Bachelor Porsgrunn
Visuell kommunikasjon - Bachelor Drammen
Visuelle kunstfag og design - Bachelor Notodden
Økonomi og ledelse - Master Ringerike
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) - Master Ringerike
Økonomi og ledelse/administrasjon - Bachelor Flere studiesteder (5)
  • = Studentreportasje finnes

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-NorgeHasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00

www.usn.no

Kontakt Høgskolen i Sørøst-Norge

Studentene setter karakterer

          (3)
FHsam   |   07.06.2009
HIBU er bra skole, ligger på et veldig fintområde. Jeg gikk på optometrylinjen, som er veldig krevende linje, men trossalt så er det verdt å studere her. Anbefaler