Vis hogskoleutdanning.no som: Mobil

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole 

Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen og Misjonshøgskolen i Stavanger har fusjonert til VID vitenskapelige høgskole.

VID vitenskapelige høgskole har ca 350 ansatte og 3500 studenter og er en av landets største private høgskoler. Høgskolen tilbyr studier på følgende studiesteder:

 Bergen
 Oslo
 Sandnes
 Stavanger


Studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole 

VID tilbyr bachelor-, master- og ph.d.-studier innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi, i tillegg til en rekke relaterte videreutdanninger. 

VID driver også forskning, og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.


For kontakt eller mer informasjon om VID vitenskapelige høgskole, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger - VID vitenskapelige høgskole

VID Bergen Sted
Akuttmedisinsk sykepleie - Videreutdanning Bergen
Avansert gerontologi - Videreutdanning Bergen
Kreftsykepleie - Videreutdanning Bergen
Legevaktsykepleie - Videreutdanning Bergen
Mindfulness - Videreutdanning Bergen
Palliativ sykepleie - Videreutdanning Bergen
Sykepleier - Bachelor Flere studiesteder (2)
Veiledning - Videreutdanning Bergen
Barnevernfaglig veiledning - Videreutdanning Oslo
Diakoni - Master Oslo
Diakoni og kristent sosialt arbeid - Master Oslo
Etisk refleksjonsveiledning - Videreutdanning Oslo
Familieterapi og systemisk praksis - Master Oslo
Familieterapi og systemisk praksis - Videreutdanning Oslo
Helse- og sosialfaglig arbeid med eldre - Master Oslo
Konfliktarbeid og mekling - Videreutdanning Oslo
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger - Videreutdanning Oslo
Livsstyrketrening - Videreutdanning Oslo
Psykisk helsearbeid - Videreutdanning Oslo
Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning Oslo
Rus- og avhengighetsproblematikk - Videreutdanning Oslo
Samarbeidende praksis i terapi - Videreutdanning Oslo
Sosialt arbeid - Bachelor Oslo
Sosialt arbeid - Master Oslo
Sykepleie - Bachelor Flere studiesteder (2)
Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning Oslo
Verdibasert ledelse - Master Oslo
Ergoterapi - Bachelor Sandnes
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming - Videreutdanning Sandnes
Medborgerskap og samhandling - Master Sandnes
Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser - Videreutdanning Sandnes
Sosial kompetanse - Videreutdanning Sandnes
Vernepleie - Bachelor Sandnes
Bibeloversettelse - Bachelor Stavanger
Globale studier - Master Stavanger
Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid - Årsstudium Stavanger
Interkulturelt arbeid - Master Stavanger
Kristendom, ledelse og menighetsutvikling - Bachelor Stavanger
Kristendom, religion, livssyn og etikk - Årsstudium Stavanger
Praktisk teologi - Master Stavanger
Praktisk-teologisk seminar Stavanger
Religion, kultur og globalisering - Bachelor Stavanger
Samfunnsfag - Bachelor Stavanger
Samfunnsfag - Årsstudium Stavanger
Teologi - Bachelor Stavanger
Teologi - Master Stavanger
Teologi - Profesjonsstudium Stavanger
Trosopplæring - Årsstudium Nettstudier
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes

Videopresentasjon

           

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om VID vitenskapelige høgskole.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kontaktinformasjon til VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole


Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo

Tlf: +47 990 90 005

www.vid.no