Vis hogskoleutdanning.no som: Mobil

Regn ut dine skole- og konkurransepoeng

Regn ut dine skole- og konkurransepoeng

Vet du ikke hvordan du finner ut av gjennomsnittskarakteren din, antall realfagspoeng du egentlig har, når du får alderspoeng, om militærtjeneste eller folkehøgskole gir rett til tilleggspoeng? Her kan du regne ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Du kan også se en oversikt over årets opptakskrav/poenggrense på studier i Norge.

Poenggrenser

Når du har regnet ut din totale poengsum, kan du selv kontrollere om det er nok for å bli tatt opp på ditt drømmestudie. Her har du en oversikt over de forskjellige opptakskravene/poenggrensene for studieopptaket høsten 2009. Informasjonen er hentet fra Samordna opptak.


Regn ut dine SKOLEPOENG
    Karakterpoeng  
 + Realfagspoeng
_________________________
 = Skolepoeng


Regn ut dine KONKURRANSEPOENG

Skolepoeng
       + Alderspoeng  
       + Tilleggspoeng 
_________________________
= Konkurransepoeng

  


Legg sammen alle karakterene fra vitnemålet ditt og del den totale summen på antall karakterer. Deretter ganger du summen med ti, resultatet viser karakterpoengene dine!

Man får inntil 4 realfagspoeng om du har hatt fysikk, kjemi, matematikk, biologi, geofag, IKT, teknologi og forskningslære. Her er en fullstendig liste over realfagspoengene.

Alderspoeng
 

Fra og med det året du fyller 20 år, hvert år i fire år, får du 2 alderspoeng. Man kan få maks 8 poeng. For at du kan motta alderspoeng må du ha fullført et av følgende: treårig videregående utdanning, svennebrev/fagbrev, teknisk fagskole eller forkurs i ingeniør- og maritim høgskoleutdanning.

Tilleggspoeng
 

2 tilleggspoeng gis om du har fullført et av følgende:
- 60 studiepoeng (20 vekttall) ved en høgskole eller universitet
- ett år på folkehøgskole med godkjent dokumentasjon
- sivil- eller militær førstegangstjeneste

Om du har mer enn 60 studiepoeng eller militær/siviltjeneste og folkehøgskole kan du få maks 2 poeng som tilleggspoeng. For halvårsstudier eller 30 studiepoeng (10 vekttall) får man 1 tilleggspoeng.

Andre tilleggspoeng
Du har rett på andre tilleggspoeng. Dette gjelder:

2 kjønnspoeng til mannlige søkere til:
• Veterinær- og dyrepleierstudiene ved Norges Veterinærhøgskole

2 kjønnspoeng til kvinnelige søkere til følgende studier:
• 2- og 3-årige ingeniørstudier (unntatt kjemi og optikk)
• Landbruksstudier ved statlige høyskoler
• Maritime høyskolestudie
• Informatikkstudiet ved Høgskolen i Østfold
• Sivilingeniørstudiene ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) (unntatt industriell kjemi og bioteknologi, industriell design)
• 5-årig informatikkstudier ved Universitetet i Oslo

• Man kan få praksispoeng for praksis til journalistutdanningene. Det blir gitt 2 poeng per halvår i inntil 3 år, altså maks 12 praksispoeng.

• Tilleggspoeng for enkelte opptaksprøver.

Kommentarer: