Vis hogskoleutdanning.no som: Mobil

Høgskoleutdanning - Veien til en profesjonsutdanning

Høgskoleutdanning - Veien til en profesjonsutdanning

Høyere utdanning i Norge deles opp i flere utdanningsinstitusjoner; universitet, høgskoler og vitenskaplige høgskoler. Både høgskoler og universiteter i Norge gir samme kvalifikasjoner, men det er antall doktorgradsstudier som skiller på utdanningstypene. Dette betyr at alle høgskoler i Norge har muligheten til å bli universiteter. En utdanning på universitet fører ofte frem til en akademisk grad mens en utdanning på høgskole fører til en profesjonsutdanning. Det vil si at du utdanner deg til et spesifikt yrke som markedsfører, journalist, sykepleier eller liknende. Visse yrkesutdanninger, som lege, tannlege, jus eller psykologi, kan man derimot bare ta på universiteter.

Studiepoeng og karakterer

Både på høgskole og universitet får du studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett år studier på heltid. Du kan velge å kombinere studier fra høgskole og universitet, siden det er samme poengfordelning. Karakterene går fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Opptak

De fleste høgskolene har opptak en gang i året, 15 april. Søknaden til alle statlige skoler skal du sende til Samordna opptak. For å komme inn på høgskolestudier så må du ha studiekompetanse. Har du ikke generell studiekompetanse så kan du også komme inn på høgskole med 23/5 regelen. Visse studier krever også spesifikke opptakskrav i tillegg til den generelle studiekompetansen. Som student på en høgskole i Norge kan du få lån og støtte fra Statens Lånekasse. Denne støtten er ment til å dekke dine utgifter som du har mens du går på skole.

Ulike typer av Høgskoler

En vitenskaplig høyskole er en utdanningsinstitusjon på universitetsnivå men som har smalere fagområder. En vitenskaplig høgskole har altså samme type ansvar og fullmakter for utdanning, forskning og forskerutdanning som et universitet. I Norge finnes det 8 vitenskaplige høgskoler (5 statlige og 3 private) og omfatter skoler som BI, Norges Handelshøyskole, Norges Veterinærhøgskole og Norges Musikkhøyskole.

I dag finnes det 24 statlige høgskoler i Norge og disse tilbyr kortere og mer yrkesrettede kurs enn hva universitetene gjør. Noen av de høgskolene som faller under kategorien statlige høgskoler er Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det er fullt mulig å kombinere høgskole og universitetsstudier, noe som mange studenter velger å gjøre.

Det finnes også andre høgskoler enn de som er beskrevet ovenfor; 2 kunsthøyskoler, 2 private høyskoler som er akkreditert av NOKUT samt 28 andre private institusjoner med godkjente studietilbud, hvorav 21 mottar statsstøtte.

Noen skoler betegnes ikke som en høyere utdanningsinstitusjon, men har fått ett eller flere studietilbud akkreditert av NOKUT. Dette betyr at en eller flere av utdanningene på skolen kan være godkjent på høgskolenivå uten at hele skolen er det.

Kommentarer: